SAMENWERKING

FAST.Roots2Share is een samenwerkingsproject van:
Museon, Den Haag
F.A.S.T. Scheveningen
Nomadslife, Rotterdam
 

CONTACT

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Diederik Veerman (Programmamanager/Conservator)
dveerman@museon.nl
Geert Verhoeff (Coördinator F.A.S.T. surfdorp)
info@fastthehague.com

 

FONDSEN

Roots2Share is tot stand gekomen met financiële steun van:
Mondriaan Fonds & Fonds 1818
 

LINKS

Digitaal erfgoedforum Roots2Share
Jeroen Toirkens Photography
 

Het auteursrecht op beeld en tekst van deze website berust bij het Museon of bij F.A.S.T. surfdorp. Op een aantal van de afgebeelde foto’s berust het auteursrecht bij Jeroen Toirkens of een andere fotograaf. Voor gebruik van tekst en beeld anders dan raadpleging via internet, is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijk vertegenwoordiger. Reproductie van beeldmateriaal is enkel toegestaan met bronvermelding. Het Museon en F.A.S.T. surfdorp hebben, waar nodig en voor zover mogelijk, de vereiste toestemmingen verkregen. Met uitzondering van een eenmalige en tijdelijke kopie naar het geheugen van één enkele computer en één permanente kopie voor de eindgebruiker, mag de informatie op deze site slechts worden gebruikt na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Museon of F.A.S.T. surfdorp. Dit geldt in het bijzonder voor de vermenigvuldiging en verspreiding van beeld- en tekstmateriaal en voor framing van beeld- en tekstmateriaal in andere websites. Voor toestemming en/of het aanvragen van fotomateriaal (in hoge resolutie) kunt u contact opnemen met Diederik Veerman, dveerman@museon.nl

Website: Annemieke Berckenkamp

Add a comment