MISSIE SILA

Tijdens een bijzondere reis naar Groenland in mei 2011, bracht het Wereld Natuur Fonds diverse partijen bijeen om de schoonheid van het noordpoolgebied te ervaren en te praten over de verschillende belangen in een kwetsbaar gebied dat aan de vooravond staat van grote veranderingen, zoals klimaatverandering en globalisering. De deelnemers aan de Missie SILA bezochten onder andere wetenschappers op de ijskap en spraken met de Groenlandse regering. Ook het project Roots 2 Share werd uitgenodigd voor de Missie SILA. Aan de voet van Russel Glacier is het project officieel gepresenteerd door de conservatoren van het Museon, Museum Volkenkunde en Nationaal Museum van Groenland.

De naam ‘Missie SILA’ is gekozen omdat ‘sila’ voor de Inuit een verzamelbegrip is voor de drijvende kracht achter alles wat leeft. De dialoog die tot stand is gebracht door Missie SILA is op verschillende manieren voortgezet in en met de Nederlandse samenleving. Het jongerenevenement Roots 2 Share: the future in het Museon was een belangrijke vervolgactiviteit van Missie SILA. De deelnemers aan Missie SILA waren:
– Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje
– Prof. Robbert Dijkgraaf, president Koninklijke Akademie der Wetenschappen
– Erik Oostwegel, voorzitter Raad van Bestuur, Royal Haskoning
– Johan van de Gronden, directeur Wereld Natuur Fonds Nederland
Deze vier deelnemers zijn tijdens de reis met raad en daad bijgestaan door enkele (pool)wetenschappers van de Universiteit Utrecht, het European Space Agency (ESA), Wereld Natuur Fonds en het Museon.